Изабрани уџбеници од 1. до 8. разреда

 УЏБЕНИЦИ ЗА 1. РАЗРЕД ОШ „КОСТА АБРАШЕВИЋ“ 2017-2018
РБ ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК
1 Српски језик Едука Нови Буквар са наставним листовима
2 Српски језик Едука Читанка 1
3 Српски језик Едука Радна свеска уз Буквар и Читанку 1
4 Математика Едука Математика 1а (Јухас)
5 Математика Едука Математика 1б (Јухас)
6 Математика Едука Мудрица – Математика 1, збирка задатака
7 Свет око нас Едука Свет око нас 1а
8 Свет око нас Едука Свет око нас 1б
9 Музичка култура Едука Музичка култура 1
10 Енглески језик The English Book Happy House 1 – уџбеник
11 Енглески језик The English Book Happy House 1 – радна свеска

 

УЏБЕНИЦИ ЗА 2. РАЗРЕД ОШ „КОСТА АБРАШЕВИЋ“ 2017-2018
РБ ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК
1 Српски језик Едука Читанка 2
2 Српски језик Едука Латиница откривалица
3 Српски језик Едука Језичке поуке 2
4 Математика Едука Математика 2а (Дрезгић)
5 Математика Едука Математика 2б (Дрезгић)
6 Свет око нас Едука Свет око нас 2а
7 Свет око нас Едука Свет око нас 2б
8 Музичка култура Едука Музичка култура 2
9 Енглески језик The English Book Happy House 2 – уџбеник
10 Енглески језик The English Book Happy House 2 – радна свеска

 

УЏБЕНИЦИ ЗА 3. РАЗРЕД ОШ „КОСТА АБРАШЕВИЋ“ 2017-2018
РБ ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК
1 Српски језик Едука Читанка 3 „Водено огледало“
2 Српски језик Едука Радна свеска за српски језик 3
3 Математика Едука Математика 3 – уџбеник  (Зарупски)
4 Математика Едука Математика 3 а – радна свеска (Зарупски)
5 Математика Едука Математика 3 б – радна свеска (Зарупски)
6 Природа и друштво Едука Природа и друштво 3а – уџб.са радн.листовима
7 Природа и друштво Едука Природа и друштво 3б – уџб.са радн.листовима
8 Музичка култура Креативни центар Музичка култура 3
9 Енглески језик Нови Логос Family and Friends 1 – уџбеник
10 Енглески језик Нови Логос Family and Friends 1 – радна свеска

 

УЏБЕНИЦИ ЗА 4. РАЗРЕД ОШ „КОСТА АБРАШЕВИЋ“ 2017-2018
РБ ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК
1 Српски језик Едука Читанка 4 „Трешња у цвету“
2 Српски језик Едука Радна свеска за српски језик 4
3 Математика Едука Математика 4а – уџбеник са радним листовима (Јоксимовић)
4 Математика Едука Математика 4б – уџбеник са радним листовима (Јоксимовић)
5 Природа и друштво Едука Природа и друштво 4 – уџбеник
6 Природа и друштво Едука Природа и друштво 4- радна свеска
7 Музичка култура Едука Музичка култура 4
8 Ликовна култура Креативни центар Ликовна култура 4 – рад.лист.и материјал за рад уз уџбеник
9 Енглески језик Нови Логос Family and Friends 2 – уџбеник
10 Енглески језик Нови Логос Family and Friends 2 – радна свеска

 

УЏБЕНИЦИ ЗА 5. РАЗРЕД ОШ „КОСТА АБРАШЕВИЋ“ 2017-2018
РБ ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК
1 Српски језик Klett Читанка 5 „Мост“
2 Српски језик Klett Граматика 5
3 Српски језик Klett Радна свеска за српски језик 5
4 Ликовна култура Едука Ликовна култура 5
5 Музичка култура Бигз Музичка култура 5
6 Историја Бигз Историја 5 – уџбеник
7 Географија Нови Логос Географија 5 – уџбеник
8 Математика Креативни центар Математика 5 – уџбеник
9 Математика Креативни центар Математика 5 – збирка задатака
10 Биологија Нови Логос Биологија 5 – уџбеник
11 Биологија Нови Логос Биологија 5 – радна свеска
12 Техн.и информ.образовање Едука Техн.и информ.образовање 5 – уџбеник
13 Техн.и информ.образовање Едука Техн.и информ.образовање 5 – радна свеска
14 Техн.и информ.образовање Едука Техн.и информ.образ.5 – материјал за констр.модел.(Лапчевић)
15 Информатика Завод за уџбенике Информатика 5
16 Енглески језик Нови Логос English Plus 1 – уџбеник
17 Енглески језик Нови Логос English Plus 1 – радна свеска
18 Француски језик Дата Статус Pixel 1- уџбеник
19 Француски језик Дата Статус Pixel 1- радна свеска

 

УЏБЕНИЦИ ЗА 6. РАЗРЕД ОШ „КОСТА АБРАШЕВИЋ“ 2017-2018
РБ ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК
1 Српски језик Klett Читанка 6 „Корак“
2 Српски језик Klett Граматика 6
3 Српски језик Klett Радна свеска за српски језик 6
4 Ликовна култура Едука Ликовна култура 6
5 Музичка култура Бигз Музичка култура 6
6 Историја Klett Историја 6 – уџбеник
7 Географија Завод за уџбенике Географија 6 – уџбеник (Тадић, Ситарица)
8 Физика Круг Физика 6 – уџбеник
9 Физика Круг Физика 6 – збирка задатака
10 Математика Креативни центар Математика 6 – уџбеник (1. и 2. део)
11 Математика Креативни центар Математика 6 – збирка задатака
12 Биологија Нови Логос Биологија 6 – уџбеник
13 Биологија Нови Логос Биологија 6 – радна свеска
14 Техн.и информ.образовање Едука Техн.и информ.образ.6 – уџбеник
15 Техн.и информ.образовање Едука Техничко и информатичко образовање 6 – радна свеска
16 Техн.и информ.образовање Едука Техн.и информ.образ.6 – материјал за констр.моделовање (Голубовић)
17 Информатика Бигз Информатика 6
18 Енглески језик Нови Логос English Plus 2 – уџбеник
19 Енглески језик Нови Логос English Plus 2 – радна свеска
20 Француски језик Дата Статус Pixel 2 – уџбеник
21 Француски језик Дата Статус Pixel 2 – радна свеска

 

УЏБЕНИЦИ ЗА 7. РАЗРЕД ОШ „КОСТА АБРАШЕВИЋ“ 2017-2018
РБ ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК
1 Српски језик Klett Читанка 7 „Пут“
2 Српски језик Klett Граматика 7
3 Српски језик Klett Радна свеска за српски језик 7
4 Ликовна култура Завод за уџбенике Ликовна култура 7
5 Историја Бигз Историја 7 – уџбеник
6 Историја Бигз Историја 7 – радна свеска
7 Географија Завод за уџбенике Географија 7 – уџбеник (Тадић)
8 Физика Круг Физика 7 – уџбеник
9 Физика Круг Физика 7 – збирка задатака
10 Математика Креативни центар Математика 7 – уџбеник
11 Математика Креативни центар Математика 7 – збирка задатака
12 Биологија Нови Логос Биологија 7 – уџбеник
13 Биологија Нови Логос Биологија 7 – радна свеска
14 Хемија Нови Логос Хемија 7 – уџбеник
15 Хемија Нови Логос Хемија 7 – збирка задатака
16 Техн.и информ.образовање М&Г Дакта Техничко и информатичко образовање 7 – уџбеник
17 Техн.и информ.образовање М&Г Дакта Техничко и информатичко образовање 7 – радна свеска
18 Техн.и информ.образовање М&Г Дакта Техн.и информ.образ. 7 – материјал за констр.моделовање
19 Информатика Завод за уџбенике Информатика 7
20 Музичка култура Бигз Музичка култура 7
21 Енглески језик Нови Логос English Plus 3 – уџбеник
22 Енглески језик Нови Логос English Plus 3 – радна свеска
23 Француски језик Дата Статус Pixel 3 – уџбеник
24 Француски језик Дата Статус Pixel 3 – радна свеска

 

УЏБЕНИЦИ ЗА 8. РАЗРЕД ОШ „КОСТА АБРАШЕВИЋ“ 2017-2018
РБ ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИК
1 Српски језик Klett Читанка 8 „Речи мудрости“
2 Српски језик Klett Граматика 8
3 Српски језик Klett Радна свеска за српски језик 8
4 Ликовна култура Бигз Ликовна култура 8
5 Музичка култура Бигз Музичка култура 8
6 Историја Klett Историја 8 – уџбеник
7 Географија Klett Географија 8 – уџбеник
8 Физика Круг Физика 8 – уџбеник
9 Физика Круг Физика 8 – збирка задатака
10 Математика Klett Математика 8 – уџбеник
11 Математика Klett Математика 8 – збирка задатака
12 Биологија Нови Логос Биологија 8 – уџбеник
13 Биологија Нови Логос Биологија 8 – радна свеска
14 Хемија Нови Логос Хемија 8 – уџбеник
15 Хемија Нови Логос Хемија 8 – збирка задатака
16 Техн.и информ.образовање Инфотехника Техничко и информатичко образовање 8 – уџбеник
17 Техн.и информ.образовање Инфотехника Техничко и информатичко образовање 8 – радна свеска
18 Техн.и информ.образовање Инфотехника Техн.и информ.образовање 8 – материјал за констр.моделовање
19 Информатика Завод за уџбенике Информатика 8
20 Енглески језик Нови Логос English Plus 4 – уџбеник
21 Енглески језик Нови Логос English Plus 4 – радна свеска
22 Француски језик Дата Статус Pixel 4 – уџбеник
23 Француски језик Дата Статус Pixel 4 – радна свеска

 

 

 

 

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: