Распоред контролних и писмених задатака

ШКОЛСКА  2017/18. ГОДИНА

Mатематика

Српски језик

Енглеки језик

Француски језик

 

МАТЕМАТИКА – пети разред

Шк. 2017/2018. година

Садржај Месец Број часа Недеља у месецу Недеља према школском календару
КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ Иницијални тест Септембар 10. час 4. недеља 4. недеља
Скупови Септембар 16. час 5. недеља 5. недеља
Дељивост бројева Новембар 42. час 2. недеља 12. недеља
Углови Децембар 57. час 2. недеља 16. недеља
Разломци и децимални бројеви  Јануар 77. час 4. недеља 21. недеља
Разломци – контролна вежба Фебруар 90. час 4. недеља 25. недеља
Осна симетрија Април 112. час 3. недеља 31. недеља
Множење и дељење разломака Мај 129. час 3. недеља 36. недеља
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ Први школски писмени задатак Октобар 29. час 4. недеља 9. недеља
Други школски писмени задатак Децембар 63. час 4. недеља 18. недеља
Трећи школски писмени задатак Март 97. час 2. недеља 27. недеља
Четврти школски писмени задатак Јун 138. час 1. недеља 38. недеља

 

МАТЕМАТИКА – шести разред  

Шк. 2017/2018. година

Садржај Месец Број часа Недеља у месецу Недеља према школском календару
КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ Иницијални тест Септембар 6. час 3. недеља 3. недеља
Цели бројеви – сабирање и одузимање Септембар 14. час 5. недеља 5. недеља
Контролна бежба – Операције са целим бројевима Новембар 38. час 1. недеља 11. недеља
Троугао, подударност, конструкције, описана и упсана кружница Децембар 52. час 1. недеља 15. недеља
Рационални бројеви – сабирање и одузимање Јануар 75. час 4. недеља 21. недеља
Четвороугао Фебруар 90. час 4.недеља 25. недеља
Контролна вежба – множење и дељење рационалних бројева Април 114. час 3. недеља 31. недеља
Површина троугла и четвороугла Мај 128. час 2. недеља 35. недеља
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ Први школски писмени задатак Октобар 27. час 3. недеља 8. недеља
Други школски писмени задатак Децембар 57. час 2. недеља 16. недеља
Трећи школски писмени задатак Март 96. час 2. недеља 27. недеља
Четврти школски писмени задатак Мај 132. час 3. недеља 36. недеља

 

МАТЕМАТИКА – седми разред  

Шк. 2017/2018. година

Садржај Месец Број часа Недеља у месецу Недеља према школском календару
КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ Иницијални тест Септембар 10. час 4. недеља 4. недеља
Реални бројеви Септембар 16. час 5. недеља 5. недеља
Питагорина теорема Октобар 28. час 3. недеља 8. недеља
Степен Децембар 52. час 1. недеља 15. недеља
Многоугао Фебруар 81. час 2. недеља 23. недеља
Полиноми Март 95. час 1. недеља 26. недеља
Зависне величине и њихово графичко представљање Април 117. час 4. недеља 32. недеља
Круг Мај 132. час 3. недеља 36. недеља
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ Први школски писмени задатак Октобар 33. час 5. недеља 10. недеља
Други школски писмени задатак Јануар 67. час 2. недеља 19. недеља
Трећи школски писмени задатак Март 101. час 3. недеља 28. недеља
Четврти школски писмени задатак Јун 138. час 1. недеља 38. недеља

 

МАТЕМАТИКА – осми разред

Шк. 2017/2018. година

Садржај Месец Број часа Недеља у месецу Недеља према школском календару
КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ Иницијални тест Септембар 9. час 4. недеља 4. недеља
Сличност троуглова.Тачка, права и раван Октобар 20. час 1. недеља 6. недеља
Једнакост и неједнакост. Једначина и неједначина. решавање Новембар 40. час 2. недеља 12. недеља
Призма. Површина, запремина, маса призме Децембар 54. час 1. недеља 15. недеља
Линеарна функција. Графичко приказивање података и процеса. Читање графика Јануар 76. час 4. недеља 21. недеља
Системи, методе решавања, примене Март 106. час 4. недеља 29. недеља
Ваљак, површина и запремина ваљка Април 116. час 4. недеља 32. недеља
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ Први школски писмени задатак Октобар 33. час 5. недеља 10. недеља
Други школски писмени задатак Јануар 67. час 2. недеља 19. недеља
Трећи школски писмени задатак Март 93. час 1. недеља 26. недеља
Четврти школски писмени задатак Мај 129. час 3. недеља 36. недеља

 

СРПСКИ ЈЕЗИК – пети разред

Шк. 2017/2018. година

 

Садржај Месец Број часа Недеља у месецу Недеља према школском календару
КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ Иницијални тест септембар 10. час 3. недеља 3. недеља
Контролни задатак (граматика) октобар 37. час 4. недеља 9. недеља
Контролни задатак (књижевност) новембар 62. час 4. недеља 14. недеља
Контролни задатак (граматика) фебруар 106. час 3. недеља 24. недеља
Контролни задатак (граматика) март 132. час 4. недеља 29. недеља
Контролни задатак (књижевност) мај 149. час 1. недеља 34. недеља
Годишњи тест (граматика) јун 174. час 1. недеља 38. недеља

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ Први школски писмени задатак октобар 28. час 2. недеља 7. недеља
Други школски писмени задатак децембар 71. час 2. недеља 16. недеља
Трећи школски писмени задатак март 117. час 1. недеља 26. недеља
Четврти школски писмени задатак мај 157. час 2. недеља 35. недеља

 

СРПСКИ ЈЕЗИК – шести разред  

Шк. 2017/2018. година

 

Садржај Месец Број часа Недеља у месецу Недеља према школском календару
КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ Иницијални тест септембар 8. час 3. недеља 3. недеља
Контролни задатак (граматика) октобар 24. час 2. недеља 7. недеља
Контролни задатак (књижевност) децембар 57. час 2. недеља 16. недеља
Контролни задатак (граматика) децембар 62. час 3. недеља 17. недеља
Контролни задатак (књижевност) март 96. час 2. недеља 27. недеља
Контролни задатак (граматика) април 112. час 2. недеља 31.недеља
Контролни задатак (граматика) мај 132. час 4. недеља 36. недеља
Контролни задатак

(књижевност)

мај 136. час 5. недеља 37. недеља
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ Први школски писмени задатак октобар 21. час 2. недеља 7. недеља
Други школски писмени задатак децембар 53. час 1. недеља 15.недеља
Трећи школски писмени задатак март 100. час 2. недеља 27. недеља
Четврти школски писмени задатак мај 122. час 1. недеља 34. недеља

 

СРПСКИ ЈЕЗИК – седми разред  

Шк. 2017/2018. година

КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ

 

Садржај Месец Бр. часа Недеља у месецу Недеља у шк. кал.
Иницијални тест септембар 11. 4. недеља 4. недеља
Контролна вежба

(граматика)

октобар 35. 5. недеља 10. недеља
Контролна вежба

(књижевност)

новембар 39. 1. недеља 11. недеља
Контролна вежба

(граматика)

новембар 48. 4. недеља 14. недеља
Полугодишњи тест јануар 65. 2. недеља 19. недеља
Контролна вежба

(граматика)

април 104. 2. недеља 30. недеља
Контролна вежба

(граматика)

април 112. 4. недеља 32. недеља
Контролна вежба

(граматика)

мај 123. 2. недеља 35. недеља
Годишњи тест јун 142. 2. недеља 39. недеља
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ Први школски писмени задатак октобар 25. 3. недеља 8. недеља
Други школски писмени задатак децембар 58. 2. недеља 16. недеља
Трећи школски писмени задатак март 98. 2. недеља 27. недеља
Четврти школски писмени задатак мај 125. 3. недеља 36. недеља

 

СРПСКИ ЈЕЗИК – осми разред

Шк. 2017/2018. година

Садржај Месец Број часа Недеља у месецу Недеља према школском календару
КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ Иницијални тест Септембар 10. час 4. недеља 4. недеља
Контролни задатак (књижевност) Октобар 28. час 3. недеља 8. недеља
Контролни задатак (граматика) Децембар 60. час 3. недеља 17. недеља
Контролни задатак (граматика) Фебруар 88. час 4. недеља 25. недеља
Контролни задатак (граматика) Март 103. час 3. недеља 28. недеља
Контролни задатак (граматика) Април 114. час 3. недеља 31. недеља
Контролни задатак (књижевност) Мај 125. час 2. недеља 35. недеља
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ Први школски писмени задатак Октобар 22. час 2. недеља 7. недеља
Други школски писмени задатак Децембар 57. час 2. недеља 16. недеља
Трећи школски писмени задатак Март 99. час 2. недеља 27. недеља
Четврти школски писмени задатак Мај 124. час 1. недеља 34. недеља

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА 2017/18.

Разред месеци Р.број наст.недеље по школском календару Врста провере
Пети Октобар 7.недеља Контролна вежба
март 29.недеља Контролна вежба
децембар 17.недеља 1.писмени задатак
април 31.недеља 2.писмени  задатак
шести октобар 7.недеља Контролна вежба
март 29.недеља Контролна вежба
децембар 17.недеља 1.писмени задатак
април 31.недеља 2.писмени  задатак
Седми Октобар 7.недеља Контролна вежба
март 29.недеља Контролна вежба
децембар 17.недеља 1.писмени задатак
април 31.недеља 2.писмени  задатак
Осми Октобар 7.недеља Контролна вежба
март 29.недеља Контролна вежба
децембар 17.недеља 1.писмени задатак
април 31.недеља 2.писмени  задатак

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ИЗ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА ЗА 2017/18.

 

РАЗРЕД

 

МЕСЕЦИ

РЕДНИ БРОЈ НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ

(по школском календару)

 

ВРСТА ПРОВЕРЕ

ПЕТИ октобар

децембар

март

април

 

5.недеља(10.недеља по школском календару)

1.недеља(15. недеља по школском календару)

2.недеља(27. недеља по школском календару)

4.недеља(32. недеља по школском календару)

Кратка провера-граматика

Контролни задатак

Контролни задатак

Први писмени задатак

ШЕСТИ

 

 

 

 

Септембар

Октобар

Новембар

Март

Април

2.недеља(2.недеља по школском календару)

4.недеља(9. недеља по школском календару)

4. недеља(13.недеља по школском календару)

3. недеља(28. недеља по школском календару)

4.недеља(32. недеља по школском календару)

 

Иницијални тест

Контролни задатак

Први писмени задатак

Контролни задатак

Други писмени задатак

СЕДМИ

 

 

 

 

 

Септембар

Октобар

Новембар

Март

Мај

 

2.недеља(2.недеља по школском календару)

4.недеља(9. недеља по школском календару)

3.недеља(13 недеља по школском календару)

4.недеља(29. недеља по школском календару)

1.недеља(33. недеља по школском календару)

 

Иницијални тест

Контролни задатак

Први писмени задатак

Контролни задатак

Други писмени задатак

ОСМИ

 

 

 

Септембар

Октобар

Новембар

Фебруар

Април

2.недеља(2.недеља по школском календару)

4.недеља(9. недеља по школском календару)

4.недеља(14.недеља по школском календару)

3.недеља(24.недеља по школском календару)

2.недеља(30. недеља по школском календару)

 

Иницијални тест

Контролни задатак

Први писмени задатак

Контролни задатак

Други писмени задатак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
Поставите коментар

Оставите одговор

Молимо вас да се пријавите користећи један од следећих начина да бисте објавили свој коментар:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: