Ученички парламент

                             ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УЧЕНИЧКОМ

                                ПАРЛАМЕНТУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

                       “КОСТА АБРАШЕВИЋ“ У РЕСНИКУ, БЕОГРАД

 

Ученички парламент је демократским путем изабрано тело од стране ученика. Чине га представници одељења седмог и осмог разреда (председници сваког одељења седмог и осмог разреда и по још један изабрани члан из сваког одељења седмог и осмог разреда – изабран од стране одељењске заједнице). Ученички парламент у нашој школи  по два представника из сваког одељења седмог и осмог разреда у школској 2014/2015. години.

Ученички парламент се организује с новим чланством на почетку сваке школске године. Раду Ученичког парламента помажу директор, помоћник директора, радник школе кога одреди директор и чланови педагошко-психолошке службе.

Ученици остварују своје право да учествују у животу и раду школе кроз рад Ученичког парламента, јер Ученички парламент заступа интересе свих ученика у школи. Циљеви Ученичког парламента су предвиђени и прецизно изложени у Закону о основама система образовања и васпитања.

Процес демократизације друштва у целини заступљен је на ширем плану у нашој земљи, тако да је школа због саме своје функције у том истом друштву, најбоље место за образовање младих у циљу демократског деловања и припремања за живот у грађанском друштву. Ораганизовани ученици, кроз различите активности, научиће се да живе у духу поштовања људских права, сазнаће све о људским правима и биће способни да поштују и штите та права.

Ученички парламент има могућност да се удружи у заједницу ученичких парламената у Србији.

 

ДОБИТ УЧЕНИКА РАДОМ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 

Школа је за многе ученике једино место где могу да остваре своје право да “изразе сопствено мишљење и право да се његово мишљење узме у обзир у свим стварима и поступцима који га се непосредно тичу“ (члан 12 Конвенције о правима детета).

Учествујући у раду Ученичког парламента, ученици добијају прилику и помоћ за развијање демократских врлина (толеранција, самопоштовање, одговорност, сарадња, самокритичност, уважавање различитости, критичност), стицање демокрастких вештина (изражавање мишљења, дискутовање о важним стварима у сфери њиховог интереса, одлучивање, поштовање процедура), као и разумевање фунцкионисања демократског друштва.

Од великог је значаја и реализовање различитих степена деловања ученика: благовремено информисање, слободно изражавање мишљења, активно учествовање у одлучивању, самосталност у доношењеу одлука, лично залагање и допринос у наставним активностима, самостално покретање акција и слободно управљање у демократски планираним школским активностима.

 

ПОТРЕБА ОБУЧАВАЊА ЧЛАНОВА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 

Чланови су обавезни да владају одређеним умећима како би Ученички парламент успешно радио.

Неопходне вештине ученика су:

 • познавање одређених техника комуникације (дијалог, аргументовано излагање, правилно исказивање сопственог мишљења, говор без вређања и мржње, ненасилна комуникација…)
 • познавање својих права (Конвенција о правима детета), али и дужности и одговорности
 • знање начина штићења својих права
 • упознатост са демократском процедуром и начинима одлучивања
 • познавање планирања акција и спровођења истих.

Препорука: чланови Ученичког парламента би требало да похађају неколико часова Грађанског васпитања, јер овај изборни предмет сам по себи нуди потребне садржаје за успешан рад Ученичког парламента.

Ученички парламент би требало да планира мале, али реалне и изводљиве активности. Ученици се на тај начин од малих ногу уче да демократија није губљење врмена, тако да је успех свих планираних акција веома важан. Ученици морају имати активну улогу у раду школе.

Локална средина и сва школска тела треба да буду упозната са радом Ученичког парламента у циљу што успешније сарадње и већих успеха.

 

                     ЦИЉЕВИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 

Основни циљеви Ученичког парламента су:

 • развијање демократских односа у школи
 • стварање услова за активно учешће ученика у раду школе, у готово свим образовно-васпитним активностима
 • развијање критичког и самокритичког односа према друштву
 • неговање правих друштвених и људских вредности
 • ширење свести о култури комуникације
 • развијање толеранције, поштовања, сарадње, другарства…
 • ширење свести о правима и одговорностима ученика
 • ширење сарадње са другим телима битним за успешан рад школе.

 

                       ЗАДАТАК УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 

Превасходни задатак Ученичког парламента је снажење и подржавање учешћа ученика у демократским токовима школе, као и остваривање заштите права ученика.

 

             ЗАКОНСКЕ ОДРЕДНИЦЕ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 

Према законским одредницама, Ученички парламент може да:

 • даје мишљење и предлоге стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње
 • разматра односе и сарадњу ученика и наставника, односно, стручних сарадника
 • обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање.

 

                   АКТИВНОСТИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 

 • Организовање рада Ученичког парламента
 • Организовање јавних трибина, предавања, радионица…
 • Унапређење рада секција, клубова, организација ученика
 • Сарадња са школским телима (управа, Наставничко веће, Одељењска већа)
 • Изјашњавање о најважнијим питањима везана за Програм рада школе
 • Организовање разних добротворних и хуманитарних акција
 • Развијање демократских односа у школи
 • Модернизација наставних средстава у школи
 • Акција сређивања школског дворишта – подршка еколошком програму
 • Израда сајта Ученичког парламента
 • Повезивање са активностима месне заједнице Ресник, оближњим вртићем, месном библиотеком
 • Организовање културно-забавног живота ученика у оквиру школе
 • Учешће чланова Ученичког парламента у изради школског часописа “Зона Д“
 • Похађање часова Грађанског васпитања
 • Организовање посета позориштима, музејима, биоскопима
 • Организован одлазак на Сајам књига

 

Advertisements
Поставите коментар

Оставите одговор

Молимо вас да се пријавите користећи један од следећих начина да бисте објавили свој коментар:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s

Блог на WordPress.com.

%d bloggers like this: